Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Ανα- Δημοσιεύουμε το email του ιατρού κ. Μ. Λαμπράκη προς τον καθηγητή κ. Θεόδωρο Καρυώτη αναμένοντας την επίσημη απάντηση και αντίδραση του δεύτερου σε όσα (φαιδρά ή όχι λίγη σημασία έχει) του καταλογίζει κατηγορεί και αναφέρει εις βάρος του ο κατά τ άλλα ..αξιότιμος κ. Λαμπράκης.

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΤΕ... 


Ἀγαπητέ Θόδωρε χαῖρε καί ὑγείενε
 Τό ὃτι θά πρόδιδες  τήν ὁργάνωση  ἀργά ἢ γρήγορα τό εἲχαμε ὃλοι ἐμπεδώσει ἀπό τήν πρώτη μέρα πού ἦρθες μαζί μας.
 Στίς  ἀληθινά ἐλάχιστες συνεδριάσεις πού παραβρέθηκες πάντα ἀποφεύγαμε  νά κάνουμε οὐσιαστική συζήτηση μπροστά σου γιατί τίς προθέσεις σου τίς εἶχες κάνει γνωστές ἀπό τήν πρώτη μέρα .
 Στήνὁργάνωση ἦρθες μόνον γιά τά χρήματα καί ποτέ γιά  κάποιο Ἐθνικὀ κίνητρο. Ἐπειδή  αὐτό ἦταν ὁθφαλμοφανές σέ ὃλους, ἀπό πολύ νωρίς πήραμε τήν άποφαση ἐν ἀπουσία σου(ἒτσι κι᾽ἀλλοιῶς ἢσουνα ἀπών ὁκτώ στίς δέκα συνεδριάσεις) νά μήν συζητᾶμε ποτέ τίποτα σοβαρό μπροστά σου. 
Ὁ λόγος ἦταν ὃτι μόλις  ἒφευγες θά πληροφοροῦσες τίς μυστικές ὑπηρεσίες μέσω τοῦ ἐπιστήθιου φίλου καί συννενόχου σου γιά τήν καταστροφή τῆς Ἑλλάδας τοῦ Βαγγέλη τοῦ Βενιζέλου. Καί σέ παρακαλῶ μήν τό ἀρνηθεῖς γιάτί ὃπως καταλαβαίνεις  δέν ἀρχίσαμε οὒτε φέραμε σέ πέρας μιά τόσο δύσκολη ἀποστολή χωρίς νά ἒχουμε τίς δικές μας προσβάσεις στίς ἲδιες ὑπηρεσίες…………….
 Καί γιά νά βάλλουμε τά πράγματα στή θέση τους ἂς πάρουμε τά πράγματα κατά σειράν γιατί μέ τό νά ἒχεις αὐτές τίς πρόσφατες οἰκονομοκές πιέσεις φαίνεται ὃτι  ἡ μνήμη σου ἒγινε ἐπιλεκτική " φαντάζομαι μέ τό ἀζημίωτο" γιά νά ἀπαξιώσης καί νά γκρεμίσης τήν ὁργάνωση…………
Νά θυμᾶσαι πάντα τό πῶς ἀρχίζουμε τίς συνεδριασεις μας "ἂν ποτέ τό πῆρε τό αὐτί σου"                                Τό ταλέντο ἀγοράζεται ……….. ἡ ψυχή ὂχι…………..
Α) Στίς 9 Σεπτεμβρίου στήν Ἀθήνα δέν συναντήθηκες μόνον μέ τόν πρόεδρο  Λαμπράκη  στό Χίλτον ἀλλά καί μέ τόν Σώρρα .Ἀπαίτησες ἐκβιαστικά ἀπό τόν Σώρρα γιά νά μείνης στήν ὁργάνωση  $10.000.000 (ἂμεσα). Ὁ Σώρρας ποτέ δέν εἶπε ὃτι δέν ἒχω νά σοῦ τά δώσω ὃπως ὑπονοεῖς  ἀλλά  σοῦ εἶπε πώς θά σοῦ ἐξασφαλίσω ἂνετη διαβίωση ἀλλά νά σοῦ δώσω $10.000.000 καί νά πεθάνης μετά ἀπό λίγο ὂχι μόνο  θά χαθοῦν τά χρήματα ἀλλά θά στερήσης ἀπό τήν ὁργάνωση ἓνα ἂλλο καλό μυαλό..
Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ λόγος πού παραιτήθηκες καί  ἀποφάσισες νά ψάξης ἀλλοῦ γιά λεφτά……..καί  ὂχι ὃπως ὁμολόγησες ἐκ τῶν ὑστέρων  ὃτι σοῦ προσφέρθηκε θέση στό ΥΠΕΧ...
Β) Πρίν φύγω γιά τήν Ἑλλάδα  τελευταῖα προσπάθησες παράφορα νά μέ ἀποτραβήξης ἀπό τήν ὁγάνωση μέ τό σκεπτικό ὃτι δέν ὁδηγεῖ  πουθενά Ἑλπίζω νά μήν θέλεις νά δώσω τήν ἠλεκτρονική ἐπικοινωνία σου στήν δημοσιότητα……
Σοῦ ἀπάντησα  
                           " Ἓλα νά νικήσουμε μαζί ἢ νά πεθάνουμε μαζί…"
C) Μιά μέρα πρίν φύγω δηλαδή στίς  26 Σεπτεμβρίου μοῦ ἒστειλες μύνημα ἡλεκτρονικό καί μοῦ περιέγραψες μέ κάθε λεπτομέρεια τίς προσωπικές ἐπιθέσεις πού θά δεχόμουνα στήν Ἑλλάδα ἂν τολμοῦσα νά ἐμφανιστῶ δημόσια γιά νά μέ ἐκφοβίσης οὒτως ὣστε νά μήν προβῶ στή ἀνακοίνωση ἐξαγορᾶς τοῦ Ἑλληνικοῦ χρέους
Καί πραγματικά δέχτηκα τίς ἐπιθέσεις πού μοῦ περιέγραψες ἀπό τούς Γιαλτουρίδη, Ζουπανιώτη, Φατοῦρο , Στεφανόπουλο καί ὂχι μόνον….
Ἀληθεια  ΠΩΣ ΗΞΕΡΕΣ ΘΟΔΩΡΕ  μέ τόση λεπτομέρεια τίς ἐπιθέσεις πού θά δεχόμουνα ἀπό πέντε διαφορετικούς ἀνθρώπους μιά βδόμάδα πρίν τίς  ἐπιθέσεις?
 Μπορεῖς νά μοῦ ἀπαντήσης Θόδωρε? 
Ποιός ἀκριβῶς δέν θέλει τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος?  Τό Πασόκ  ἢ οἱ Στοές Ἑλληνικές καί μή? Οἱ γνωστές πολιτικές οἰκογένειες?Ποιός Θόδωρε?
 Δέν σκύβει ὁἛλληνας Θόδωρε!!!!!. Ὃποιος σκύβει λέγεται    
                                           
                                            ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΣ!!!!!
Μοῦ ἒρχονται στό νοῦ ὁ Πήλιος Γούσης  ὁἘφιάλτης ἡ κερκόπορτα καί ὂχι μόνον….
                                             Μὀνο πού αὐτή τή φορά!!!!
                           Ἒχουν γνώση οἱ φύλακες τοῦ Ἑλληνισμοῦ
Θά σοῦ δηλώσω φίλεμου (ὃπως χειρίζεσαι καί ἐσύ τόν ὃρο) ὃπως  ἐσύ ἐκτελεῖς πληρωμένο συμβόλαιο τό ἲδιο καί ἐμεῖς  Μόνο τό δικό μας ἢταν καί θά παραμείνει  συμβόλαιο ψυχῆς Ἑλλήνων.
Ἡ διαφορά μας εἶναι ὃτι ἐμεῖς μετά τήν ἐκτέλεση τοῦ συμβολαίου  θά περπατοῦμε μέ τό κεφάλι ψηλά καί θά μποροῦμε νά κυτᾶμε τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἓλληνες στά μάτια Κάτι πού ἐσύ δέν θά μπορέσης νά κάνεις ποτέ πλέον…..
Εἶχες τήν εὐκαιρία νά μείνης σύμβολο στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων!!!!!
Ἐσύ διάλεξες  τά  τριάκοντα ἀργύρια. Θά σέ κρίνη ἡ ἱστορία καί οἱ Ἓλληνες
Θόδωρε μήν τολμήσης νά συνεχίσης τήν τακτική σου γιατί ἲσως καί αὐτή τήν ὓστατη στιγμή μπορεῖ νά διασώσεις κάτι άπό τήν καταρακωμένη σου ἀξιοπρέπεια
Εἰλικρινά ὃλοι οἱ παληοί συναγωνιστές σου σοῦ εὒχονται  κάθε οἰκονομική ἐπιτυχία στή νέα σου ἀποστολή………  Κάτι πού ὃπως δήλωνες χωρίς ντροπή  ἦταν πάντα ὁ στόχος σου!!!!!
                                    Μανώλης Λαμπράκης Πρόεδρος END

ΥΓ   Παρακολούθησε στόν αὐριανό Ἐθνικό Κύρηκα νά διαπιστώσης τί ἐπιτυχημένη δουλειά  ἓκαναν οἱ συναγωνιστές σου πού δέν σέ ἐμπιστεύτηκαν ποτέ ὣστε νά ξέρης τήν ἀλήθεια… γιά τήν δράση τους.
Σοῦ θυμίζω ὃτι τά ὁμόλογα πού δέν ἢξερες ἀπό ποῦ ἐμφανιστηκαν τά πρωτοεῖδες
στίς 19 Δεκεμβρίου 2011 μερικά τετράγωνα ἀπό τόν Λευκό Οἶκο ……
Καί ἐπειδή ἡ μνήμη μου δουλεύει κάπως καλλίτερα ἀπό τήν δική σου μήν μέ ἀναγκάσης νά τήν ἀνακαλέσω καί πάλιν………….
Ὃσο γιά τό χαλκευμένο ὁμόλογο πού προβάλλεις τό κατασκεύασες ἐσύ  γιατί
τά ἀληθινά δέν τά εἶδες ποτέ!!!!!!!!!!!!!!!
Γιά τά περί Δωδεκαθεϊστῶν καί Χρυσαυγιτῶν ὃχι μόνο εἶναι γιά γέλια ἀλλά καί φτηνό κόλπο γιατί ἂν θυμᾶσαι κάι πάλιν λεγω…. ἂν….   ἠ μοναδική ἀρχή τῆς ὁργάνωσης εἶναι        EΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ
Αντιπρόεδρος Θόδωρε ἐκλέχτηκες στήν Ἀθήνα στά γραφεῖα τῆς Grant-Thordon
καί δέν διορίστηκες ἀπό τόν Λαμπράκη……….Θυμᾶσαι?
Στην υπόθεση έχουμε αναφερθεί εγκαίρως όταν ξεκίνησε και την πρωτοπαρουσίασε ο "μέγας" δημοσιογράφος Μ. Τριανταφυλλόπουλος. Εδώ είναι το ζουμί...Πως και γιατί ο Μάκης Τ. έβγαλε στο γυαλί και στην ιστοσελίδα του -εν αγνοία των λοιπόν συνεργατών (του) για τα υπόλοιπα που τώρα κάνει πως δεν ακούει και δεν γνωρίζει. ΟΥΤΕ ΕΙΔΕ! ΟΥΤΕ ΑΚΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ο ΜΑΚΗΣ για τον κ. Σιώρα ε ρε σφαλιάρες που θέλετε-   Έχουμε αποκαλύψει εδώ και καιρό,  μια σειρά στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση αυτή. Στοιχεία  τα οποία σήμερα, όψιμα,  απλά επαναλαμβάνονται στην νιοστή από τους γνωστούς  επίδοξους... 
Το θέμα το παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Το ότι δεν παρεμβαίνουμε ή δεν αποκαλύπτουμε περαιτέρω στοιχεία του ρεπορτάζ αυτό θα φανείς λίαν συντόμως.  Δεν είναι ούτε  η ώρα ούτε η κατάλληλη στιγμή  να πούμε περισσότερα.... Υπάρχει λόγος. Είναι σε εξέλιξη ήδη μια δικαστική έρευνα και όταν το λόγο έχει η δικαιοσύνη οφείλουμε να σεβόμαστε το έργο της. 

Ένα μόνο θα προσθέσουμε που προκύπτει από το ρεπορτάζ  πολύ σύντομα ο εισαγγελέας θα πιάσει δουλειά και όλοι αυτοί οι κύριοι επίδοξοι εθνό-σωτήρες και μεσσίες που παίζουν με τον πόνο του ελληνικού λαού προκειμένου να αυτοπροβληθούν -μόνιμη  πολιτικό πνευματική κοινωνική μεταδοτική ασθένεια των νεοελλήνων της δήθεν οργανωμένης ομογένειας στις ΗΠΑ- θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις. 

Απαντήσεις όμως όχι αστειότητες και τις γνωστές  μπουρδολογίες και αοριστίες σαν αυτές που ακούστηκαν στο ξενοδοχείο president την προηγούμενη Κυριακή...ενώπιον 80 το πολύ 100 ανυποψιάστων Ελλήνων ή σαν αυτές που αράδιαζαν στις εκπομπές που με νύχια και με δόντια έβαλαν να τους προσκαλούνε! 
 Ας πουν λοιπόν στον εισαγγελέα όσα έχουν να πουν κ ας σταματήσουν να ψάχνουν κανάλι να βγουν για να τους δει περισσότερος κόσμος... Όχι τυχαία βέβαια ούτε χωρίς όφελος... Αλλά αυτά θα τα πούμε εκεί που πρέπει και όταν έρθει η ώρα... 
Ας πούνε λοιπόν -την αλήθεια αν τολμούν-  στον αρμόδιο εισαγγελέα,  που;  και πως; (αν); υπάρχουν αυτά τα 600δις και μακάρι ο εισαγγελέας να έχει την τόλμη να τους ασκήσει ποινική δίωξη για το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας  αφού τα έχουν-όπως λένε τα 600δις-  τα δηλώνουν και δεν τα δίνουν προκειμένου να σωθούν οι υποψήφιοι ατυχείς απελπισμένοι  στα πρόθυρα της αυτοκτονίας Έλληνες! 

Ναι να  θεωρηθούν οι κύριοι αυτοί ηθικοί αυτουργοί και υπαίτιοι συναυτουργίας σε ένα εθνικό έγκλημα που συντελείται αφού τα έχουν-τα 600δις- και δεν τα δίνουν  όταν ήδη οι αυτοκτονίες απελπισμένων έχουν ξεπεράσει ήδη της 3700 ίσως και περισσότερες  -ΜΗ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΟΥ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥ-  και αντί αυτού, που θα ήταν εθνικό τους καθήκον και υποχρέωση ως Έλληνες (τρομάρα τους) να ζητούν διαπραγμάτευση με ποιους ; Το ελληνικό κράτος ; Κοντολογίς. Θα το ξανά πούμε, και κυρίως ο κ. Σιώρας. Ζητούν το ελληνικό κράτος -δηλαδή όλοι εμείς - η εθνική τράπεζα της Ελλάδος και όλες οι τράπεζες του κόσμου -κατά τους υπολογισμούς τους -  να αναγνωρίσει μια ανύπαρκτη αξία ανύπαρκτων, και χωρίς καμία απολύτως οικονομική αξία, υπερχρεωμένων μετοχών και αφού αναγνωριστεί η αξία μετά να πούνε ΟΚ πάρτε από εκεί και δώστε μας τα υπόλοιπα!" Για αυτό μιλάμε κύριοι Λαμπράκη, Βαρσαμάκη  και Σιώρα... Να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Χωρίς μπούρδες! Υπάρχει όμως σε όλη αυτή την υπόθεση ένα κλειστό ερμητικά παράθυρο...ένα παράθυρο που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε εθνική καταστροφή! Φρόντισε μεγάλε υπέρ Πατριώτη Μανόλη Λαμπράκη (μετά της συνοδείας και της ακολουθίας σου) να το ανοίξετε...  

Πείτε λοιπόν στον εισαγγελέα με σαφήνεια τα στοιχεία και μακάρι εμείς να αποδειχθούμε λάθος αρκεί εκείνοι να έχουν να πληρώσουν το επαχθές και ειδεχθές ελληνικό χρέος! Μακάρι!
  
Τα γράφουμε και τα λέμε πάνω από 15 χρόνια. Μάρτυρες τα κείμενα μας επί σειρά ετών για το κατάντημα και την γύμνια τους. Δυστυχώς ούτε υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρξει σοβαρά  οργανωμένη    ομογένεια γιατί αν υπήρχε θα είχε βγει κάποιος να τους απαντήσει επίσημα. Υπεύθυνα. Σοβαρά και δεν θα διασύρροταν για τόσο διάστημα ο κάθε τίμιος αγωνιστής πραγματικά αληθινός πατριώτης Έλληνας της Αμερικής.  Όλοι αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που έχτισαν αυτό που σήμερα λέγεται Ελληνισμός της Αμερικής. Όλοι εκείνοι που με τον ιδρώτα το αίμα τις θυσίες τους κόπους και τον μόχθο τους έφτιαξαν αυτό το ανεκμετάλλευτο πολιτικά και κοινωνικά αλλά και οικονομικά κεφάλαιο που λέγεται Ελληνισμός της Αμερικής. Ελληνισμός ο οποίος σήμερα διασύρεται διεθνώς από μια χούφτα αλαφιασμένων αρρωστημένων που διψούν για δημοσιότητα. Διψούν για 5 και 10 λεπτά στο γυαλί.  Αυτή είναι η αλήθεια κύριοι! Αυτή και μόνον αυτή. 
Στο θέμα θα επανέλθουμε με  νέα στοιχεία και κανονικό ρεπορτάζ.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: κ. Καρυώτη, όταν όλοι έριχναν νερό στο μύλο του κ. Λαμπράκη,  εγκαίρως σας είχαμε προειδοποιήσει για την υπόθεση. Θυμάστε; Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση σας διότι όντως τα όσα λέει ο κ. Μανόλης Λαμπράκης μόνον ως σοβαρά δεν μπορεί να εκληφθούν από κανέναν νουνεχή και σώφρονα και εχέφρονα... Αστειότητες και γελοιότητες για το επί της ουσίας θέμα...  Το ίδιο και τον φίλο Νίκο Γεωργαντζά για όλα αυτά και για ακόμα περισσότερα... 
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ2  όσο για τις αναφορές στο όνομα μας και  πολύ περισσότερο την  ταύτιση μας με άλλους   που οι πάντες στην ομογένεια πια, εδώ και πολλά χρόνια  γνωρίζουν   ποιοι είναι πολύ καλά από  το έργο...  την δράση... το βίο και την πολιτεία τους  μάλλον  ατυχής η σύγκριση κ. Λαμπράκη...Ατυχέστατη. και ο νοών νοείτω... Αυτά. 
Εις το επανιδείν... 
Α.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου