Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Απομακρύνονται οριστικώς και αμετακλείτως από την Αμερική ο Παϊσιος και ο Βικέντιος. Νέος Ηγούμενος όπως είχαμε προναγγείλει προ ημερών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝἈνακοινοῦται ὅτι ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπιληφθεῖσα καὶ πάλιν τῆς ὑποθέσεως τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου καὶ ἐξετάσασα τὴν ἔκθεσιν τῆς ἀποσταλείσης εἰς αὐτὴν Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως:

α) νὰ ἀποδεχθῇ τὰς ὑποβληθείσας παραιτήσεις τοῦ Ἡγουμένου Μητροπολίτου Τυάνων Παϊσίου καὶ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ἡγουμένου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας Βικεντίου, παραμενόντων τοῦ λοιποῦ ἐκτὸς Ἀμερικῆς,

β) νὰ ὁρίσῃ ὡς Ἡγουμενεύοντα τῆς Μονῆς τὸν ἐν Ἀμερικῇ διακονοῦντα Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Φιλομηλίου Ἠλίαν, καὶ

γ) νὰ ἀποστείλῃ, πρὸς ὑποβοήθησιν τοῦ ἔργου τοῦ Ἡγουμενεύοντος, ὀλιγάριθμον ἐκ μοναχῶν συνοδείαν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 2ᾳ Δεκεμβρίου 2010Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


THE ECUMENICAL PATRIARCHATE

Press Release

In its deliberations, the Holy and Sacred Synod revisited the issue of the Patriarchal and Stavropegic Monastery of St. Irene Chrysovalantou in Astoria, New York. After examining the report of the commissioned Patriarchal Exarchy, the Holy and Sacred Synod unanimously decided:a) To accept the submitted resignations of the Abbot, His Excellency Metropolitan Paisios of Tyana, and of the Deputy Abbot, His Grace Bishop Vikentios of Apameia, both of whom are henceforth to remain away from America;

b) To assign as Acting Abbot of the Monastery His Grace Bishop Ilia of Philomelion who serves in America;

c) To send a small brotherhood of monks in order to assist the work of the Acting Abbot.At the Ecumenical Patriarchate, the 2nd of December 2010

From the Chief Secretariat

of the Holy and Sacred Synod

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου