Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

BBC News - Homeless and hungry in Athens queue for new year dinner

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου